Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

zdjecie03Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku realizuje Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek". Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przewidziany koszt realizacji całego Projektu wyniesie 53 541 765,32 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 35 818 151,22 PLN.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy miejsko-wiejskiej Chełmek, położonej w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy miasto Chełmek oraz dwa sołectwa: Gorzów i Bobrek, o łącznej powierzchni 2 724 ha.

>>> zobacz ulotkę informacyjną <<<

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl