Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Procedura udzielania zamówień dofinansowywanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - aktualnie obowiązująca

Załącznik do Uchwały nr 2 z 10.05.2017.pdf

 

 

Regulanim udzielania zamówień publicznych w JRP MZGK w Chełmku Sp. z o.o. - archiwalne

Załącznik do Uchwały nr 2 z dnia 28.02.2011.pdf

 

Zmiana treści z dnia 21.12.2011r. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. - archiwalne

>>zobacz<<

Zmiana treści Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. - archiwalne

>>zobacz<<

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. - archiwalne

>>zobacz<<

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl